Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interkalace grafénu vodíkem
Název práce v češtině: Interkalace grafénu vodíkem
Název v anglickém jazyce: Graphene intercalation by hydrogen
Klíčová slova: růst grafénu|SiC|interkalace vodíkem
Klíčová slova anglicky: graphene growth|SiC|hydrogen intercalation
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student vyroste řadu vzorků epitaxního grafénu na interkalovaných vodíkem za různých experimentálních podmínek (teplota, tlak, délka interkalace). Provede charakterizaci připravených vrstev grafénu metodou mikroskopie atomárních sil, Ramanovy spektroskopie a měřením Hallova jevu. Student provede diskuzi optimálních podmínek přípravy vzorků grafénu. OEM
Seznam odborné literatury
[1] Y. Francescato, V. Giannini, J. Yang, M. Huang, S. A. Maier, Graphene sandwiches as a platform for broadband molecular spectroscopy, ACS Photonics 1, 437 (2012).
[2] L. A. Falkovsky, Optical properties of graphene, Journal of Physics: Conference Series 129, 012004 (2008).
Předběžná náplň práce
Interkalace grafénu vodíkem je perspektivní metoda přípravy vysoce kvalitního grafénu, který vykazuje malé množství defektů a vysoké pohyblivosti nosičů náboje. V naší laboratoři jsme vyvinuli unikátní metodu interkalace a cílem práce bude tuto metodu dále rozvíjet. OEM
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK