Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nehermitovská kvantová mechanika a kvantové rezonance
Název práce v češtině: Nehermitovská kvantová mechanika a kvantové rezonance
Název v anglickém jazyce: Non-Hermitian quantum mechanics and quantum resonances
Klíčová slova: rezonance|nehermitovská kvantová mechanika
Klíčová slova anglicky: resonance|non-hermitian quantum mechanics
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Zásady pro vypracování
1) Student/Studentka se seznámí s formalismem nehermitovské kvantové mechaniky a s různými přístupy k výpočtu rezonancí (metoda komplexního škálování, metoda Siegertových pseudostavů, metoda inverze potenciálu, WKB aproximace atd.).
2) Nabytých poznatků využije k numerickému výpočtu rezonancí v jednoduchých systémech (pravoúhlé či gaussovské potenciály).
3) Zaměří se na chování rezonancí v okolí stacionárních bodů potenciálu.
Seznam odborné literatury
N. Moiseyev, Non-Hermitian Quantum Mechanics, Cambridge University Press, 2011.
O.I. Tolstikhin, "Siegert-state expansion for nonstationary systems: Coupled equations in the one-channel case", Physical Review A 73, 062705 (2006).
O.I. Tolstiknih, "Siegert-state expansion for nonstationary systems. II. The whole-axis problem", Physical Review A 74, 042719 (2006).
M.V. Berry, K.E. Mount, "Semiclassical approximations in wave mechanics", Reports on Progress in Physics 35, 315 (1972).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK