Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza komunikace ve výuce fyziky z pohledu transakční analýzy
Název práce v češtině: Analýza komunikace ve výuce fyziky z pohledu transakční analýzy
Název v anglickém jazyce: Physics lesson communication analyzed by means of transactional analysis
Klíčová slova: fyzikální vzdělávání, komunikace, transakční analýza
Klíčová slova anglicky: physics education, communication, transactional analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se základními koncepty Transakční analýzy (TA): model osobnosti, dramatický trojúhelník, hry, transakce, popoháněče, pohlazení.
2. Charakterizovat jednotlivé ego-stavy, typy transakcí a popoháněče a uvést příklady včetně audio/video záznamů.
3. V reálné výuce vytipovat příklady transakcí, analyzovat je a v případě her uvést možné příklady jednání Dospělého.
Seznam odborné literatury
Harris, T. A. (2019). Já jsem ok, ty jsi ok. Praha: Omega.
Berne, E. (2011). Jak si lidé hrají, Praha: Portál.
Berne, E. (2013). Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Portál.
Oplocká, V. (2009). Transakční analýza. Komunikační hry na pedagogickém pracovišti. Bakalářská diplomová práce. Brno: MU.
On-line materiály:
https://gilesbarrow.com/
http://ta-tutor.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK