Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kyvadlo nejen z pohledu střední školy
Název práce v češtině: Kyvadlo nejen z pohledu střední školy
Název v anglickém jazyce: Pendulum not only from the high school point of view
Klíčová slova: kyvadlo, školní pokusy
Klíčová slova anglicky: pendulum, school experiments
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2019
Datum zadání: 23.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2019
Zásady pro vypracování
1) Zpracovat rešerši dané problematiky (různé typy kyvadel, teoretické řešení jejich pohybu, pokusy s kyvadly na úrovni SŠ i v základních VŠ praktikách); v rešerši využít články v českých i mezinárodních časopisech a sbornících konferencí, informace v českých i vybraných zahraničních učebnicích a v českých bakalářských a diplomových pracích.
2) Vybrat typy kyvadel, které by bylo zajímavé prezentovat, diskutovat a provádět s nimi experimenty na úrovni střední školy (jak v běžné výuce, tak případně v seminářích pro zájemce).
3) Popsat a diskutovat možnosti teoretického řešení pohybu vybraných kyvadel jak na VŠ tak na SŠ úrovni.
4) Navrhnout pokusy a měření, která by bylo vhodné s vybranými kyvadly provádět na středních školách.
5) Vyrobit vybraná kyvadla, provést měření, srovnat výsledky měření s teoretickou předpovědí.
6) Dle možnosti vyzkoušet využití některých vybraných kyvadel ve středoškolské výuce, případně nechat vytvořené pomůcky a pokusy posoudit zkušenými středoškolskými učiteli. Popsat a zhodnotit získané zkušenosti.
Seznam odborné literatury
Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia, Praha 2004.
Brdička, Hladík: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987
Goldstein, Poole, Safko: Classical Mechanics. Addison Wesley, 2002
Články z časopisů American Journal of Physics, European Journal of Physics, Physics Education, The Physics Teacher ev. dalších dle zadání vedoucího práce.
Sborníky konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky, Dílny Heuréky, GIREP a ICPE.
České ev. vybrané zahraniční učebnice fyziky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK