Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn
Název práce v češtině: Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn
Název v anglickém jazyce: Study of the dynamic properties of 90-degree magnetic domain walls
Klíčová slova: doménová stěna, spinová dynamika, ferroelektrické materiály, spintronika
Klíčová slova anglicky: domain walls, spin dynamics, ferroelectric materials, spintronics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
(i) Seznámení s teoretickým opisem magnetických doménových stěn a jejích aplikacemi v spintronice
(ii) Seznámení s analytickými a numerickými metodami zkoumání statických a dynamických vlastností doménových stěn
(iii) Studium nových možností indukováni dynamiky 90-stupňové doménové stěny v multivrstvách zložených z ferromagnetických a ferroelektrických materiálů
Seznam odborné literatury
1. E. Y. Tsymbal, I. Žutić, Handbook of Spin Transport and Magnetism, Chapman and Hall/CRC 2011
2. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid State Physics, Harcourt College Publishers, Philadelphia 1976
3. G. Tatara, H. Kohno, J. Shibata, Microscopic approach to current-driven domain wall dynamics, Physics Reports 468, 213-301 (2008)
4. B. Van de Wiele, S. J. Hamalainen, P. Baláž, F. Montocello, S. van Dijken, Tunable short-wavelength spin wave excitations from pinned magnetic domain walls, Scienctific Reports 6, 21330 (2016)
Předběžná náplň práce
Doménové stěny v tenkých magnetických vrstvách jsou považovány za jeden z nejslibnějších kandidátů pro spintroniku, jak pro uchovávání informace, tak pro její přenos. V závislosti od užitých materiálů a fysikálních podmínek můžeme pozorovat různé struktury doménových stěn. Těmito doménovými stěnami můžeme manipulovat za pomocí různých fysikálních jevů: magnetickým nebo elektrickým polem, elektrickým proudem, spin-orbitálními poli a pod.
90-stupňové doménové stěny jsou relativně nové fysikální objekty pozorované v tenkých magnetických vstvách spojených s ferroelektrickým izolátorem. Náplní téhle práce bude studium a teoretický popis efektů vybraných fysikálních interakcí na 90-stupňovou doménovou stěnu a hledání jejích možných aplikací pro spintroniku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Domain walls in thin magnetic films are considered as one of the most promising candidates for spintronics. They might be useful for information storage as well as for its transfer. Depending on used materials and physical conditions, one can observe different domain wall structures, which can be manipulated by means of various physical phenomena: magnetic or electric field, electric current, spin-orbit interaction etc.
90-degree domain walls are relatively new objects observed in thin magnetic films attached to ferroelectric insulator. The goal of this project is study and theoretical description of effects of some physical interactions on 90-degree domain walls and looking for its novel applications for spintronics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK