Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretace fyzikálních grafů experty a začátečníky sledovaná oční kamerou
Název práce v češtině: Interpretace fyzikálních grafů experty a začátečníky sledovaná oční kamerou
Název v anglickém jazyce: Interpretation of physics graphs by expert and novices followed by the eye-tracker
Klíčová slova: řešení úloh, interpretace grafu, oční kamera, experti, začátečníci
Klíčová slova anglicky: problem solving, graph's interpretation, eye-tracking, experts, novices
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
* Seznámit se s přehledovou literaturou týkající se jak metody eye-trackingu, tak studií v oblasti práce s grafy, které byly s pomocí této metody realizovány. �
* Vytipovat vhodné grafy pro realizaci výzkumu a na základě zvolených kritérií vybrat konečný experimentální návrh. �
* Provést pilotáž navrženého výzkumu. �
* Realizovat vlastní výzkum metodou oční kamery. �
* Zpracovat získané výsledky a napsat vlastní práci.
Seznam odborné literatury
Kekule, M. (2014) Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání Scientia in educatione 5(2), 2014, ISSN 1804-7106. 58–73.

Kekule, M. (2015) Metoda oční kamery (eye-trackeru) při výzkumu řešení úloh z fyziky žáky SŠ a VŠ Matematika-fyzika-informatika 24(2), 2015, ISSN 1210-1761 (Print) ISSN 1805-7705 (On-line).

Linthorne, N. (2001) Analysis of standing vertical jumps using a force platform. Am. J. Phys. 69 (11), 198-1204.

Tobii Studio - user manual 3.2. 2005

Duchowski, A. (2006). Eye tracking methodology. Theory and practice. 2nd edition, Springer.

Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., and Van Dee Weijer, J. Eye tracking. Oxford university press, Oxford, 2015.

Gegenfurtner, A., Lehtinen, E. & Saljo, R. (2011). Expertise differences in the comprehension of visualizations: a meta-analysis of eye-tracking research in professional domains. Educational Psychology Review, 23, 523–552.

Susac, A., Bubic, A., Kazotti, E., Planinic, M., & Palmovic, M. (2018). Student understanding of graph slope and area under a graph: A comparison of physics and nonphysics students. Physical Review Physics Education Research, 14(2). https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.020109

Vonder Embse, Charles Bernard, Jr. (1987). An Eye Fixation Study of Time Factors Comparing Experts and Novices When Reading and Interpreting Mathematical Grphs. Dissertation, The Ohio State University.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK