Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích videa
Název práce v češtině: Interaktivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích videa
Název v anglickém jazyce: Interactive retrieval in large video collections
Klíčová slova: Interaktivní hledání ve videu, hluboké učení, podobnostní hledání, hledání známé scény
Klíčová slova anglicky: Interactive video retrieval, deep learning, similarity search, known-item search
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Video retrieval still represents a challenging problem for multimedia management systems. Especially tasks like known-item or ad-hoc search focusing on high recall require both effective retrieval models and interactive interfaces. The objective of this work is to design new models and methods improving effectiveness of interactive video retrieval processes in large collections. The methods will be compared with related systems at international evaluation campaigns (e.g., Video Browser Showdown or Lifelog Search Challenge).
Seznam odborné literatury
B. Zoph, V. Vasudevan, J. Shlens, and Q. V. Le. Learning transferable architectures for scalable image recognition. CoRR, abs/1707.07012, 2017.

O. Vinyals, A. Toshev, S. Bengio, and D. Erhan. Show and tell: Lessons learned from the 2015 MSCOCO image captioning challenge. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 39(4):652–663, 2017.

K. Schoeffmann, M. A. Hudelist, and J. Huber. Video interaction tools: A survey of recent work. ACM Comput. Surv., 48(1):14:1–14:34, Sept. 2015.

J. Lokoc, W. Bailer, K. Schoeffmann, B. Muenzer, and G. Awad. On influential trends in interactive video retrieval: Video browser showdown 2015-2017. IEEE Trans. Multimedia, 20(12):3361–3376, 2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK