Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntetická geometrie v různých dimenzích
Název práce v češtině: Syntetická geometrie v různých dimenzích
Název v anglickém jazyce: Synthetic geometry in various dimesions
Klíčová slova: syntetická geometrie, projektivní geometrie, vícerozměrná geometrie, deskriptivní geometrie
Klíčová slova anglicky: synthetic geometry, projective geometry, multidimensional geometry, descriptive geometry
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student zpracuje témata syntetické geometrie v různých dimenzích: zkoumání, vytváření a vizualizace objektů v různých typech geometrií.
Seznam odborné literatury
J. Richter-Gebert: Perspectives on Projective Geometry, Springer 2011.
H.F. Baker: Principles of Geometry, CUP 1923.
H.S.M. Coxeter: Projective geometry, Springer 2013.
M. Zamboj: Double Orthogonal Projection of Four-Dimensional Objects Onto Two Perpendicular Three-Dimensional Spaces. In Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics, 20 (2018).
M. Zamboj: Sections and Shadows of Four-Dimensional Objects. In Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics, 20 (2018).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK