Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerická integrace Hamiltonovských systémů.
Název práce v češtině: Numerická integrace Hamiltonovských systémů.
Název v anglickém jazyce: Numerical Integration of Hamiltonian systems.
Klíčová slova: Hamiltonovské systémy, simplektické metody, numerické experimenty
Klíčová slova anglicky: Hamiltonian systems, simplectic methods, numerical experiments
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2019
Datum zadání: 13.03.2019
Zásady pro vypracování
A vast array of natural phenomena ranging from the motion of celestial bodies to the movements of molecules can be mathematically described by a set of equations formulated in 1833 by sir William Rowan Hamilton. The aim of this thesis is
- to study the properties of the flow defined by Hamilton’s differential equations and the numerical methods tailored for solving them
- to perform numerical experiments and compare these methods with classical methods for ODEs.
Seznam odborné literatury
E. Hairer, S. P. Norsett, G. Wanner: Solving ordinary differential equations I, Nonstiff problems. Number 8 in Springer Series in Computational Mathematics. Springer Verlag, 2000
E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner: Geometric Numerical Integration Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations. In Springer Series in Computational Mathematics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK