Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv variability v obranných mechanismech mimetiků na chování predátorů: quasi-batesovské mimikry
Název práce v češtině: Vliv variability v obranných mechanismech mimetiků na chování predátorů: quasi-batesovské mimikry
Název v anglickém jazyce: Effect of variation in defensive mechanisms of mimics: quasi-Batesian mimicry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Literární rešerše teoretických a experimentálních prací zaměřená na vztahy v rámci druhů tvořících mimetický komplex za situace, kdy se tyto druhy liší mírou své antipredační ochrany.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK