Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce G^1 spojitých ploch.
Název práce v češtině: Konstrukce G^1 spojitých ploch.
Název v anglickém jazyce: Construction of G^1 continuous surfaces.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 28.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2018
Datum a čas obhajoby: 21.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2019
Oponenti: Michal Bizzarri
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s problematikou konstrukce ploch nad zadanou sítí a zejména s podmínkami pro G^1 návaznost těchto ploch. Osvojenou teorii aplikuje na příklady.
Seznam odborné literatury
J. Hoschek, D. Lasser, Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, A. K. Peters 1993.
W.-H. Du, F. J.M. Schmitt, On the G1 continuity of piecewise Bézier surfaces: a review with new results, Computer-Aided Design, Volume 22, Issue 9, November 1990, Pages 556-573.
J.Hettinga, J. Kosinka, Multisided generalisations of Gregory patches, Computer Aided Geometric Design, Volume 62, May 2018, Pages 166-180.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK