Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení dětské populace v mezinárodním pohledu
Název práce v češtině: Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení dětské populace v mezinárodním pohledu
Název v anglickém jazyce: Poverty, material deprivation, and social exclusion of children from international perspective
Klíčová slova: chudoba; materiální deprivace; sociální vyloučení; dětská populace; mezinárodní komparace
Klíčová slova anglicky: poverty; material deprivation; social exclusion; children; international comparison
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Studium životních podmínek na základě výběrového šetření EU-SILC. Data EUROSTAT.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK