Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu
Název práce v češtině: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu
Název v anglickém jazyce: First aid skills of pupils in elementary schools – the approach towards an unconscious person and breath checking
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: Bc. Iveta Sekerášová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2018
Datum zadání: 09.11.2018
Předběžná náplň práce
Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. I na základě toho je výuka první pomoci zařazena v rámci Rámcových vzdělávacích programech. Znalostem žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou). Jen minimum prací však bylo zaměřeno na sledování dovedností (praktických úkonů).
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaká je momentální teoretická znalost postupů v první pomoci u žáků na 2. stupni základních škol a jak se ve skutečnosti promítá do praktických dovedností žáků při zásahu u modelových simulací. Sledovanými parametry budou např. bezpečnost jedince, podněty či kontrola dechu. Dalším cílem je posoudit, jaké faktory a parametry zachránce (např. tělesná zdatnost jedince – BMI, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti a další) jsou spojeny s výkonem při nastolené situaci. Ke zjištění těchto informací o žácích bude využito dotazníkového šetření. Hlavním nástrojem při sběru dat však bude modelová situace, při které budou jednotlivé úkony provedené žákem zaznamenány a dále pak analyzovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK