Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Název práce v češtině: GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Název v anglickém jazyce: GTTG – application for manipulation with train timetable diagrams
Klíčová slova: Nákresné jízdní řády, Grafikon vlakové dopravy, SkiaSharp, .NET Knihovna
Klíčová slova anglicky: Train timetable diagrams, Train graph, SkiaSharp, .NET Library
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci GTTG, která bude sloužit pro zobrazování grafikonu vlakové dopravy, jakožto jednoho ze základních nástrojů pro organizaci vlakové dopravy.
Hlavní částí této práce bude grafická komponenta, která podporuje různé implementace grafikonu vlakové dopravy, lišících se způsobem zobrazování informací o provozu na trati. Cílem je zajistit dostatečnou konfigurovatelnost grafické komponenty a umožnit do ní přidávat prvky se specifickým nastavením pro konkrétní implementaci se zajištěním jejich schopnosti interakce s dalšími komponentami aplikací. Implementace grafické komponenty by měla ověřit možnost využít knihovnu 2D grafickou knihovnu SkiaSharp pro zobrazování komplexních dat, jako jsou právě grafikony vlakové dopravy. Komponenta by měla být ideálně navržena dostatečně univerzální, aby byla zapojitelná do různých GUI frameworků pro .NET.
Samotná aplikace GTTG by měla být ilustrací využití autorem vytvořené grafické komponenty, a postavit nad ní základní nástroje pro interakci s grafikonem vlakové dopravy.
Seznam odborné literatury
* Mark Michaelis: Essential C# 7.0 (6th Edition), Addison-Wesley Microsoft Technology Series, June 2018
* Adam Nathan: WPF 4.5 Unleashed, Pearson Education, June 2013
* .NET Documentation, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/
* SkiaSharp 2D graphics API, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/skiasharp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK