Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MetaRMS – information systems building platform
Název práce v češtině: MetaRMS – platforma pro tvorbu informačních systémů
Název v anglickém jazyce: MetaRMS – information systems building platform
Klíčová slova: ASP.NET Core multiplatform API client-server generování aplikace
Klíčová slova anglicky: ASP.NET Core multiplatform API client-server generate application
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout a implementovat univerzální systém pro rychlou tvorbu informačních systémů, který umožňuje snadno nadefinovat datové struktury složené ze základních předem definovaných typů a do určité míry i vztahy mezi nimi.
Po vytvoření aplikace (informačního systému) a uživatelských účtů je uživatelům umožněno provádět nad těmito strukturami běžné CRUD operace prostřednictvím webového rozhraní.
Výsledný systém by měl dále (a) zahrnovat zabezpečení pomocí autentikace uživatelů a možnosti nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů, (b) být navržen jako internetová služba připravená prakticky okamžitě k používání (tedy umožňovat vytvoření nové aplikace pouze dodáním konfiguračních dat), (c) navržen pro další rozšiřitelnost, a možnost tvorby jiných než webových klientů.
Seznam odborné literatury
* Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010

* Juval Löwy: Programming WCF Services, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2010

* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK