Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtyřstranné množiny v projektivní geometrii
Název práce v češtině: Čtyřstranné množiny v projektivní geometrii
Název v anglickém jazyce: Quadrilateral sets in projective geometry
Klíčová slova: projektivní přímka, projektivní rovina, čtyřstranná množina
Klíčová slova anglicky: projective line, projective plane, quadrilateral set
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zpracuje kapitolu 8 "Quadrilateral Sets and Liftings" z knihy J. Richter-Gebert: Perspectives on Projective Geometry, podá srozumitelný výklad jejího obsahu včetně dostatečného množství ilustrací. Tématem jsou tzv. čtyřstranné množiny na projektivní přímce, jejich syntetický i analytický popis, jejich vlastnosti a využití.
Seznam odborné literatury
J. Richter-Gebert: Perspectives on Projective Geometry, Springer 2011
V. Hlavatý, Projektivní geometrie I, Melantrich Praha 1943
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK