Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.
Název práce v češtině: Využití kinematicky podmíněných rozpadů v alignmentu detektoru Belle 2.
Název v anglickém jazyce: Use of kinematic-constrained decays in the alignment of the Belle II detector.
Klíčová slova: Analýza, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Klíčová slova anglicky: Analysis, millepede, GBL, basf2, python, C++, ROOT
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2018
Datum zadání: 29.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
Oponenti: RNDr. Peter Kvasnička
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tadeáš Bilka
Zásady pro vypracování
Jsou různé možnosti přístupu:
a)základy v root, C++, python, teorie k alignmentu, Millepede II, GBL, dvojčasticovým rozpadům a experimentu Belle II
b)monitoring pomocí analýzy v basf2, porovnání různých alignmentů a jejich vlivu na rekonstrukci
c)možnost pokračování v dalších letech až po dizertační práci
d)podílení se na službách na experimentu v Japonsku
Seznam odborné literatury
www: http://superb.kek.jp/
Belle II Technical Design Report - https://arxiv.org/abs/1011.0352
Millepede II - http://www.desy.de/~kleinwrt/MP2/doc/html/index.html
General Broken Lines - http://www.desy.de/~kleinwrt/GBL/doc/cpp/html/
Two-body decays in alignment and reconstruction - http://cds.cern.ch/record/1073690/file/NOTE2007_032.pdf
Předběžná náplň práce
Experiment Belle II začne v roce 2019 nabírat fyzikální data z elektron-pozitronových kolizí na urychlovači SuperKEKB. Přesná měření vyžadují pokročilé a spolehlivé metody pro alignment a kalibraci detektoru.
Jedním z největších problémů v alignmentu detektoru jsou tzv. "weak modes" - deformace detektoru, vůči kterým jsou tyto metody jen minimálně citlivé a mohou být zdrojem systematických chyb, například v odhadu invariantních hmotností částic určených z jejich rozpadů. Využití kinematicky podmíněných rozpadů v alignmentu je jedním z nástrojů, jak tyto systematické chyby eliminovat. Cílem práce je vyhodnocení těchto systematických efektů a vlivu použití kinematicky podmíněných dvojčásticových rozpadů v alignmentu na potlačení těchto efektů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK