Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinismus a mravní odpovědnost ve stoické filosofii.
Název práce v češtině: Determinismus a mravní odpovědnost ve stoické filosofii.
Název v anglickém jazyce: Determinism and moral responsibility in stoic philosophy.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2018
Datum zadání: 22.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.10.2018
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Determinismus čili pevná předurčenost světa, a tudíž i člověka, nakolik je jeho součástí, hraje klíčovou roli ve stoické fyzice. Je však spravedlivé soudit člověka za jeho činy, pokud jsou tyto činy už předem dány a určeny osudem? Kde je místo pro morální odpovědnost v předem určeném světě? Cílem této bakalářské práce bude vysvětlit, jakým způsobem Stoikové a jejich interpreti tento paradox vysvětlují, jak chápou determinismus a svobodu, jakými argumenty se brání proti kritice, a nakonec ozřejmit, jakým způsobem můžou být fyzikální determinismus a morální odpovědnost slučitelné.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
EPIKTÉTOS. Rukojeť. Rozpravy. Přel. Rudolf Kuthan. Praha: Svoboda, 1972.
GELLIUS, Aulus. Atické noci. Přel. Eleonóra Vallová. Bratislava: Tatran, 1987.
LAERTIOS, Diogenés. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Přel. Antonín Kolář. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1995.
Zlomky starých Stoikov. Přel. Miloslav Okál. Bratislava: Pravda, 1984.

Sekundární literatura:
BOBZIEN, Susanne. Determinism and freedom in stoic philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1998.
BRENNAN, Tad. Fate and free will in Stoicism. In SEDLEY, David. Oxford Studies in Ancient Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2001, sv. 21.
MIKEŠ, Vladimír. Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée. Paris: Librairie philosophique, 2016.
SALLES, Ricardo. The Stoics on Determinism and Compatibilism. London & NY: Routledge, 2017.
SELLARS, John. Stoicism. London & NY: Routledge, 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK