Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy
Název práce v češtině: Vliv vybraných flavonoidů na biotransformační enzymy
Název v anglickém jazyce: Effect of selected flavonoids on biotransformation enzymes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Předběžná náplň práce
Metabolické studie zaměřené na stanovení reaktivních forem kyslíku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK