Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Embryonální vývoj faryngeální oblasti u obratlovců
Název práce v češtině: Embryonální vývoj faryngeální oblasti u obratlovců
Název v anglickém jazyce: The embryonic development of the pharyngeal region in vertebrates
Klíčová slova: obratlovci, ektodermální vchlípenina, endodermální výchlipka, faryngeálná oblouk, neurální lišta
Klíčová slova anglicky: vertebrates, ectodermal cleft, endodermal pouch, pharyngeal arches, neural crest
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 10.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Martin Minařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analyzovat embryonální vývoj faryngeální oblasti a faryngeálního aparátu ve srovnávacím kontextu, identifikovat obecné patrnosti vývoje a specializace jednotlivých linií obratlovců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK