Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bahníci (Dipnoi) jako model pro vývojovou a evoluční biologii
Název práce v češtině: Bahníci (Dipnoi) jako model pro vývojovou a evoluční biologii
Název v anglickém jazyce: Lungfishes as models for evolutionary and developmental biology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Předběžná náplň práce
Rešerše literatury na téma, co je známo o biologii bahníků, a které druhy jsou v současnosti používány k evo-devo výzkumům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK