Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení eficience lidských činností
Název práce v češtině: Hodnocení eficience lidských činností
Název v anglickém jazyce: Evaluation of efficiency of human activities
Klíčová slova: efficience lidských činností; ohodnocení;
Klíčová slova anglicky: efficiency of human activities; evaluation;
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Pro rozhodování pro různé účely a na různých úrovních potřebujeme umět vhodně porovnat či ohodnotit sledované lidské aktivity.
Těmito objekty mohou být
například různá průmyslová odvětví, nemocnice, banky, jednotlivé
provozy závodu, určitá skupina zaměstnanců podniku atd. Často však
nemáme jednotný ukazatel, který by tyto objekty vhodně ohodnotil.
Dostáváme se tak do problému, jak žádané porovnání udělat.

Diplomant by se měl seznámit s články zabývajícími se takovýmto
porovnáváním a proniknout do jejich filozofie. Zjištěné postupy by
měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou studii
na konkrétních datech.
Seznam odborné literatury
[1] Egghe, L.: The evolution of core collections can be described via Banach space valued stochastic processes. Mathl. Comput. Modelling 28,
9 (1998), 11-17.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK