Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecnění konvexních funkcí
Název práce v češtině: Zobecnění konvexních funkcí
Název v anglickém jazyce: Generalization of convex functions
Klíčová slova: Konvexní funkce; optimalizační úloha; minimum; minimální hodnota
Klíčová slova anglicky: Convex function; optimization program; minimum; minimal value
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2019
Datum zadání: 06.11.2019
Zásady pro vypracování
Konvexní množiny a konvexní funkce mají důležité postavení v různých oblastech matematiky, zejména pak v geometrii a v optimalizaci.
Konvexní funkce mají řadu zobecnění.
Práce by měla být převážně zaměřena na zobecnění konvexních funkcí, která jsou využívána v teorii optimalizace.
Měla by shrnout jejich základní vlastnosti, vztahy, souvislosti. Na příkladech ukázat rozdíly.
Seznam odborné literatury
[1] Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, Hanif D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.
[2] Gallego, Guillermo and Sethi, Suresh: K-Convexity in Rn. Journal of Optimization Theory and Applications,Vol. 127, No. 1, October 2005.
[3] Rockafellar, R. Tyrrel: Convex Analysis, Springer-Verlag, Berlin, 1975.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK