Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of Radiation Damage in Silicon Strip Detector for ATLAS ITk
Název práce v češtině: Studium radiačního poškození v křemíkovém stripovém detektoru pro ATLAS ITk
Název v anglickém jazyce: Study of Radiation Damage in Silicon Strip Detector for ATLAS ITk
Klíčová slova: křemíkové stripové detektory, radiační poškození, ATLAS ITk Upgrade, detekční vlastnosti, elektrické parametry
Klíčová slova anglicky: Silicon strip detector, Radiation damage, ATLAS ITk Upgrade, Detection performance, Electrical parameters
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Marcela Mikeštíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2018
Datum zadání: 04.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2019
Oponenti: Mária Marčišovská
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Jiří Kroll, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Zásady pro vypracování
Seznámení se s principy polovodičových detektorů
Seznámení se s aparaturou pro měření elektrických charakteristik stripových detektorů
Testování stripových detektorů ozářených různými dávkami
Vyhodnocení radiační odolnosti těchto detektorů zkoumáním změny jejich povrchových a objemových vlastností
Seznam odborné literatury
Z. Doležal: Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice, http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/semi_p.pdf
ATLAS Collaboration, Technical Design Report for the ATLAS Inner Tracker Strip Detector, CERN-LHCC-2017-005, http://cds.cern.ch/record/2257755
Gerhard Lutz, Semiconductor Radiation Detectors, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., 2010
Helmuth Spieler, Semiconductor detector systems. Semiconductor Science and Technology. Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, https://cds.cern.ch/record/1010490
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK