Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otevřené systémy s kvantovým fázovým přechodem v excitovaném spektru
Název práce v češtině: Otevřené systémy s kvantovým fázovým přechodem v excitovaném spektru
Název v anglickém jazyce: Open systems with an excited-state quantum phase transition
Klíčová slova: otevřené systémy|kvantové fázové přechody v excitovaném spektu|Lindbladova rovnice
Klíčová slova anglicky: open system|excited-state quantum phase transition|Lindblad equation
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Zásady pro vypracování
Kvantové fázové přechody v excitovaných spektrech (ESQPT) rožšiřují koncept kvantových fázových přechodů do oblasti vzbuzených stavů. V případě izolovaných systémů se projevují zejména jako singularity v hustotě hladin. Přítomnost ESQPT v systému implikuje rovněž zvláštnosti v chování časového vývoje při adiabatických i neadiabatických změnách parametrů.

Cílem práce bude prostudovat vliv ESQPT na otevřené systémy. Student se seznámí se základním formalismem, zejména s Lidbladovou rovnicí. Nastudované poznatky poté využije při numerické simulaci jednoduchých systémů s ESQPT (Lipkinův-Meshkovův-Glickův model, Dickeho model).
Seznam odborné literatury
Základní literatura
G. Schaller, Open Quantum Systems Far from Equilibrium (Springer, 2014)
L.D. Carr (editor), Understanding Quantum Phase Transitions (Taylor & Francis, 2010)
M.A. Caprio, P. Cejnar, F. Iachello, Ann. Phys. (N.Y.) 323 (2008) 1106
P. Stránský, M. Macek, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 345 (2014) 73
P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Lett. A 380 (2016) 2637

Doplňková literatura
I. Reichental, A. Klempner, Y. Kafri, D. Podolsky, Physical Review B 94, 134301 (2018)
H.-P. Breuer, E.-M. Laine, J. Pillo, B. Vacchini, Reviews of Modern Physics 88, 021002 (2016)
I. de Vega, D. Alonso, Reviews of Modern Physics 89, 015001 (2017)
P. Stránský, M. Macek, A. Leviatan, P. Cejnar, Ann. Phys. (N.Y.) 356 (2015) 57
M. Kloc, P. Stránský, P. Cejnar, Phys. Rev. A 98 (2018) 013836
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK