Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Koreluje fylogenetická příbuznost s pravděpodobností evolučního vzniku mimikry?
Název práce v češtině: Koreluje fylogenetická příbuznost s pravděpodobností evolučního vzniku mimikry?
Název v anglickém jazyce: Does phylogenetic proximity positively correlates with the likelihood of an evolutionary origin of mimicry?
Klíčová slova: mimikry,fylogeneze, podobnost, funkce
Klíčová slova anglicky: mimicry, phylogenetic proximity, similarity, function
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Teoretická Biologie
Předběžná náplň práce
Cílem práce je testovat zda: (1) phylogenetická blízkost zvyšuje pravděpodobnost výskytu mimikry u bezprostředně nepříbuzných si skupin organismů; (2) existuje vztah mezi příbuzností taxonů a mírou podobnosti mezi modelem a mimem?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Tested hypotheses:
Does phylogenetic proximity positively correlates with the likelihood of an evolutionary origin of mimicry?
Is there apositive association between phylogenetic relatedness and mimicry perfection?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK