Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tubulinový kód
Název práce v češtině: Tubulinový kód
Název v anglickém jazyce: Tubulin code
Klíčová slova: tubulin, mikrotubuly, izotypy, post-transalční modifikace, tubulinové genové rodiny
Klíčová slova anglicky: tubulin, microtubules, isotypes, post-translational modifications, tubulin gene families
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
α- a β-tubuliny jsou základní složkou cytoskeletálních polymerů, nazývaných mikrotubuly. Oba typy tubulinů vykazují vysokou homologii napříč říšemi eukaryotických organismů. Je však známo, že tubulinové geny vytvářejí v genomech většiny eukaryotických organismů mnohdy i dosti rozsáhlé genové rodiny, jejichž expresí je buňkou produkována směs různých izotypů jednotlivých tubulinových podjednotek. Tubulinové podjednotky jsou také předmětem četných post-translačních modifikací. V daném čase a v dané buňce tedy existuje pestrá směs různorodých tubulinových podjednotek, které dávají vzniknout αβ-heterodimeru, a ten polymerací mikrotubulu. Tento fakt nazýváme tubulinový kód. Tubulinový kód je pro buňky pravděpodobně velmi významný a je předmětem regulace. Význam exprese jednotlivých tubulinových izotypů a jejich následných post-translačních úprav bude předmětem této literární rešerše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK