Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
UrhoRTS - platforma pro tvorbu realtimových strategických her
Název práce v češtině: UrhoRTS - platforma pro tvorbu realtimových strategických her
Název v anglickém jazyce: UrhoRTS - Platform for Real-time Strategy Game Creation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2018
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit platformu pro tvorbu single player 3D real-time strategy (RTS) her, tedy strategických her pro jednoho hráče probíhajících v reálném čase.

Platforma bude navržena pro přidání modelů, textur, animací a rozšiřující logiky uživatelem platformy, vytvářející nové typy terénu, jednotek, budov, surovin, projektilů a umělé inteligence protivníků. Toto přidávání bude možné bez zásahu do kódu platformy.

Platforma bude poskytovat nahrávání prvků dodaných uživatelem platformy, editor map, ukládání a načítání probíhající hry, ovládání kamery, stavbu a ovládání jednotek a budov, simulaci letu a hit detection projektilů.

Práce prozkoumá vhodnost použití enginu UrhoSharp pro tvorbu RTS her.

Cílovým systémem práce bude systém Windows, s možností budoucího rozšíření pro systémy Linux a Android.

Pro demonstraci možností vytvořeného softwaru bude součástí práce jednoduchá implementace hry využívající platformu UrhoRTS.
Seznam odborné literatury
EBERLY, David H. 3D game engine architecture: engineering real-time applications with Wild Magic. Boston: Morgan Kaufman Publishers, c2005. ISBN 978-0122290640.

ALBAHARI, Joseph. C# 7.0 in a Nutshell. ISBN 9781491987650.

SMED, Jouni. a Harri. HAKONEN. Algorithms and networking for computer games. Hoboken, NJ: Wiley, c2006. ISBN 9780470018125.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK