Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structure and approximation of real planar algebraic curves
Název práce v češtině: Struktura a aproximace reálných rovinných algebraických křivek
Název v anglickém jazyce: Structure and approximation of real planar algebraic curves
Klíčová slova: rovinná algebraická křivka, racionální parametrizace, opěrná funkce, topologie křivky, singulární bod, duální Hermitovská interpolace, racionální Puisovy řady, aproximace inflexe
Klíčová slova anglicky: planar algebraic curve, rational parametrization, support function, curve topology, singular point, dual Hermite interpolation, rational Puiseux series, inflection approximation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 25.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK