Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webová aplikace pro správu databáze koncertů
Název práce v češtině: Webová aplikace pro správu databáze koncertů
Název v anglickém jazyce: Web application for concert database management
Klíčová slova: webová aplikace, databáze koncertů, Django, Vue.js
Klíčová slova anglicky: web application, concert database, Django, Vue.js
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2018
Datum zadání: 20.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.07.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vypracování webové aplikace pro správu databáze koncertů Komorní filharmonie Pardubice (KFP). Výsledná aplikace umožní uživateli s příslušnými právy upravovat databázi a veřejnosti databázi prohlížet. Řešitelka bude konzultovat se zástupci KFP jejich požadavky na webovou aplikaci a provede jejich analýzu. Na základě výsledků analýzy navrhne architekturu řešení, provede detailní návrh jednotlivých komponent včetně volby vhodných technologií, implementuje aplikaci a otestuje ji. Výsledkem práce bude aplikace připravená k nasazení v prostředí KFP. Samotné nasazení již není součástí práce.
Seznam odborné literatury
[1] https://www.w3.org/TR/html/
[2] https://www.w3.org/TR/CSS/
[3] Leon Shklar, Rich Rosen : Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices 2nd Edition. ISBN 047051860X
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK