Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci
Název práce v češtině: Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci
Název v anglickém jazyce: Myths, Misconceptions and Hoaxes with Regard of First Aid Topic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
První pomoc je dynamickou disciplínou a doporučované postupy se postupem času vyvíjí. Každých 5 let jsou vydávány pokyny pro poskytování první pomoci (tzv. Guidelines, vydáváno Evropskou resuscitační radou), podle kterých by výuka první pomoci měla probíhat. I přes to, že některé postupy byly z oblasti první pomoci vyřazeny již před mnoha lety, veřejnost a žáci je mají stále ukotveny (např. manuální vytahování/špendlení jazyka osob v bezvědomí místo záklonu hlavy, zalehávání osob s celotělovými křečemi apod.).
V populaci se tedy můžeme setkat s tzv. miskoncepcemi ("nepřesné pochopení postupu"), nepravdivými informace (např. vlivem změny doporučených postupů) a tzv. hoaxy (nesmysly z odborného hlediska). Náplní práce by bylo vytvoření uceleného přeheldu nejčastějších zastaralých postupů, miskoncepcí a hoaxů. V praktické části by bylo možné vytvořit webové stránky s upřesněním postupů či prakticky ověřit rozšíření mýtů/hoaxů v běžné populaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK