Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání
Název práce v češtině: Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Dialogic teaching in physics education
Klíčová slova: dialogické vyučování, fyzikální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: dialogic teaching, physics education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2018
Datum zadání: 23.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se přístupem dialogického vyučování.
2. Realizovat nahrávky výukových hodin vyučujících např. začátečníků a zkušených učitelů.
3. Ze získaných nahrávek identifikovat čtyři typické přístupy v komunikaci učitel-žák.
4. Poskytnout zpětnou vazbu vyučujícím.
5. Připravit výukový materiál pro studenty učitelství fyziky o přístupu dialogického vyučování.
Seznam odborné literatury
Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning making in science classrooms. Milton Keynes: Open University Press.

Lehesvouori, S., Viiri, J. (2015). OD TEORIE K PRAXI: OD PLÁNOVÁNÍ DIALOGICKÉHO VYUČOVÁNÍ K JEHO REFLEXI, Studia paedagogica, 20(2), DOI: 10.5817/SP2015-2-2

Sedova, K., Sedlacek, M., Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk, Teaching and Teacher Education 57, 14-25

Lehesvuori, S. (2013). Towards dialogic teaching in science: Challenging classroom realities through teacher education. Retrieved December 15, 2015 https://jyx.jyu.
fi/dspace/handle/123456789/41268.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK