Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace produkce single leptokvarku v pp srážkách na LHC a procesů pozadí
Název práce v češtině: Simulace produkce single leptokvarku v pp srážkách na LHC a procesů pozadí
Název v anglickém jazyce: Simulation of a single leptoquark production in pp collisions at the LHC and of background processes
Klíčová slova: LHC, leptokvark
Klíčová slova anglicky: LHC, leptoquark
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2018
Datum zadání: 17.05.2018
Zásady pro vypracování
Cílem SFG je simulovat produkci single leptokvarku rozpadajícího se na fermiony třetí generace a porovnat teoretickou předpověď s předpovědí pro pozadí. Pozadím se míní všechny procesy standardního modelu, které vedou na podobnou signaturu v detektoru jako signál. Jde o to ukázat, jak výrazným signálem je produkce single leptokvarku nad nejvýznamnějšími očekávanými procesy pozadí. Pro simulace signálu i pozadí použije student Monte Carlo (MC) generátor Pythia. V průběhu práce se student seznámí se základními principy hledání nových částic, s programovacím jazykem C++, s MC generátorem Pythia a s prostředím na zpracování dat ROOT. Projekt bude ukončen do konce září, kdy by měl být výsledek zdokumentován formou zprávy a funkčního programu.
Seznam odborné literatury
http://home.thep.lu.se/~torbjorn/pythia81html/Welcome.html
https://root.cern.ch/
Předběžná náplň práce
Leptokvarky jsou v současné době velice populární model fyziky za standardním modelem, protože mohou vysvětlit odchylky dat od teorie pro mnohé pozorovatelné, kterými se zabývá fyzika b-kvarku. ÚČJF je hybnou silou neformální skupiny, která se v rámci kolaborace ATLAS zaměřuje na hledání párové produkce leptokvarků rozpadajících se na fermiony první a druhé generace. Ve velmi blízké době ÚČJF začne hledat leptokvarky rozpadající se na fermiony třetí generace, a to s použitím dat nabraných detektorem ATLAS v celém Runu 2. Student ve svém projektu provede první hrubou studii, která by měla poodhalit, jak výrazný signál lze očekávat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Leptoquarks are a very popular model of a Beyond Standard Model physics because they can explain deviations of data from theory for many b-physics observables. IPNP is a driving force of an informal group that searches for pair production of first- and second-generation leptoquarks within the ATLAS collaboration. In the near future, IPNP will start a search for third-generation leptoquarks with the use of the full Run 2 ATLAS dataset. In his project, student will perform first rough study whose goal is to indicate how strong signal can be expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK