Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bojiště pro virtuální autonomní roboty
Název práce v češtině: Bojiště pro virtuální autonomní roboty
Název v anglickém jazyce: Battlefield for Virtual Autonomous Robots
Klíčová slova: programování, autonomní roboti, virtuální prostředí
Klíčová slova anglicky: programming, autonomous robots, virtual enviroment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2017
Datum zadání: 18.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: Mgr. Lenka Forstová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel vytvoří prostředí, ve kterém bude možné soupeřit pomocí virtuálních autonomních robotů. Toto prostředí by mělo sloužit jako pomůcka při výuce programování na středních, případně i základních školách. V tomto kontextu je třeba vhodně zvolit jazyk a způsob, jakým budou virtuální autonomní roboti studenty programováni. Herní prostředí musí dovolovat souboj dvou teamů, i souboj jednotlivců, a dále by mělo být navrženo několik módů hry (např. death match, capture the flag, apod.), a celý systém by měl být navržen rozšiřitelně (možnost snadného rozšíření o různé modifikace jako podpora pro různé vybavení robotů, překážky na mapě, apod.)
Jako součást práce by řešitel měl také vytvořit ukázky jednoduchých autonomních robotů (tzv. "Hello world" roboty), a ukázat na nich aplikovatelnost jeho řešení pro výuku programování.
Seznam odborné literatury
* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
* Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
* Juval Löwy: Programming WCF Services, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK