Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanočástice oxidu ceru pro biomedicínské aplikace
Název práce v češtině: Nanočástice oxidu ceru pro biomedicínské aplikace
Název v anglickém jazyce: Cerium oxide nanoparticles for biomedical applications
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Řešitel:
Konzultanti: Xiaohui Ju, Ph.D.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Bibliografická rešerše.
2) Seznámení se s jednotlivými metodami.
3) Seznámení se s problematikou přípravy nanočástic oxidu ceru.
4) Syntetizování nanočástic a funkcionalizace jejich povrchu – hledání optimálních podmínek.
5) Charakterizace připravených vzorků a studium jejich vlastností.
5) Vyhodnocení výsledků.
Seznam odborné literatury
1) Catalysis by Ceria and Related Materials, A. Trovarelli, Imperial College Press, ISBN: 1-86094-299-7.
2) Challa S. S. R. Kumar (Ed.) (2006). Biofunctionalization of nanomaterials. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, ISBN-13: 9783527313815.
3) Challa S. S. R. Kumar (Ed.) (2010). Biomimetic and Bioinspired Nanomaterials, Wiley-VCH Verlag GmbH, ISBN-13: 9783527321674.
4) Challa S. S. R. Kumar (Ed.) (2013). UV-VIS and Photoluminescence Spectroscopy for Nanomaterials Characterization, Springer, Berlin, ISBN-13: 9783662509111.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena na přípravu a studium vlastností nanočástic oxidu ceričitého (CeO2) pro biomedicínské aplikace. Oxid ceru vykazuje vysokou biologickou kompatibilitu a excelentní redukčně oxidační schopnosti a díky tomu je považován za jeden z nejslibnějších materiálů, který je schopen chránit buňky před oxidačním stresem vyvolaným různými fyzikálními nebo chemickými faktory. Pro využití ceriových nanočástic v bioaplikacích musí být povrch nanoceria funkcionalizovaný hydrofilním povlakem tak, aby se zabránilo aglomeraci částic v buněčném prostředí a přitom aby se zachovala biokompatibilita a biomedicínské vlastnosti ceroxidu. Nanočástice ceria budou syntetizovány v organických solventech a jejich povrchové vlastnosti dále upravovány různými hydrofilními polymerními povlaky. Vlastnosti nanočástic oxidu ceru bude studována v závislosti na jejich velikosti, povrchovém náboji a tloušťce povlakové vrstvy. Ke studiu budou využity metody mikroskopické (AFM, SEM, resp. TEM) i spektroskopické (XPS). Povrchový náboj nanočástic bude zjišťován pomocí zeta potenciálu a antioxidační aktivita nanočástic se bude měřit UV-VIS a fluorescenční spektroskopií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK