Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
Název práce v češtině: Šíření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
Název v anglickém jazyce: Propagation of electromagnetic waves in the vicinity of Earth and planets of the Solar system
Klíčová slova: kosmické plazma, magnetosféra, vlny v plazmatu
Klíčová slova anglicky: space plasma, magnetosphere, waves in plasmas
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 27.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2018
Zásady pro vypracování
Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy.
Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven.
Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE.
Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro analýzu experimentálních dat pocházejících z přímých měření
elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu.
2) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln v okolí Země a planet sluneční soustavy
3) Podíl na vývoji a testech nových experimentů pro připravované sondy
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Analýza elektromagnetických vln je důležitým prostředkem k výzkumu kosmického plazmatu. Tyto vlny se totiž mohou šířit na velké vzdálenosti a ovlivňovat tak plazma a energetické částice. Mohou též přinést informace o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Tato doktorská disertační práce se zaměří především na elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země a planet sluneční soustavy. Elektromagnetické vlny vniklé nestabilitami magnetosférického plazmatu mohou například ovlivňovat elektrony zachycené v radiačních pásech Země. Podobné vlny byly nalezeny i v blízkosti Jupiteru a Saturnu a dokonce i v ionosféře Marsu. Experimentální údaje budou pocházet především z přímých "in situ" měření sond Cluster, Van Allen Probes, případně Cassini a Maven. Nedílnou součástí práce bude i podíl na vývoji a testech nových experimentů, například pro připravované sondy ExoMars a JUICE. Analýza stávajících experimentálních dat i příprava nových experimentů probíhá v široké mezinárodní spolupráci, očekáváme proto, že doktorand uskuteční kratší pobyty na spolupracujících institucích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK