Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavba mlžné komory
Název práce v češtině: Stavba mlžné komory
Název v anglickém jazyce: Construction of a cloud chamber
Klíčová slova: mlžná komora, kosmické záření
Klíčová slova anglicky: cloud chamber, cosmic rays
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2018
Datum zadání: 17.05.2018
Zásady pro vypracování
Student nejdříve sestrojí mlžnou komoru z akvária, filcu, isopropylalkoholu a suchého ledu. V další fázi se student pokusí vyrobit mlžnou komoru za použití co nejlevnějších a nejdostupnějších předmětů. Jde o to, aby na MFF vytvořil know-how potřené pro workshopy se středoškolskými studenty a pro nejrůznější popularizační aktivity MFF. Student se může pokusit i o nahrazení suchého ledu jiným - jednodušeji dostupným - typem chlazení.
Seznam odborné literatury
http://ippog.org/resources/2016/cloud-chamber-diy-manual
http://www.instructables.com/id/Make-a-Cloud-Chamber-using-Peltier-Coolers/
Předběžná náplň práce
Částicová fyzika se zabývá nejzákladnějšími vědeckými otázkami. Z čeho se skládá hmota? Lze hmotu dělit donekonečna? Jak spolu nejmenší známé částice interagují? Díky hloubce těchto otázek a díky úspěchům dosažených na cestě k jejich zodpovězení, přitahuje částicová fyzika pozornost velkého množství mladých lidí. Mlžná komora je ideální pedagogickou pomůckou pro středoškoláky, protože její stavba je velice jednoduchá, a přes to dokáže detekovat miony z kosmického záření a další nabité částice. S její pomocí lze jednoduše ukázat, že radioaktivní záření je všude kolem nás.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Particle physics is interested in fundamental scientific questions. What is the matter composed of? Is it possible to always split matter? How do the smallest known particles interact with each other? Thanks to the depth of these questions and thanks to the successes in addressing them, particle physics attracts many young people. Cloud chamber is a perfect pedagogical exhibit for high-school students because its construction is very easy. Despite its simplicity, cloud chamber can detect cosmic ray muons and other charged particles. One can easily show that the radioactive radiation is everywhere around us.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK