Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium produkce charmonií ve srážkách těžkých iontů na experimentu ATLAS
Název práce v češtině: Studium produkce charmonií ve srážkách těžkých iontů na experimentu ATLAS
Název v anglickém jazyce: Study of charmonia production in heavy-ion collisions with the ATLAS experiment
Klíčová slova: charmonia, ATLAS, LHC, srážky těžkých iontů
Klíčová slova anglicky: charmonia, ATLAS, LHC, heavy-ion collisions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 27.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2019
Zásady pro vypracování
Práce je zaměřena na studium produkce charmonií v proton-protonových srážkách a srážkách těžkých iontů na LHC. Řešitel prozkoumá modelování produkce charmonií pomocí standardních Monte-Carlo nástrojů a porovná je s existujícími daty. Hlavním tématem práce pak bude studium produkce charmonií ve srážkách těžkých iontů s využitím dat experimentu ATLAS.
Seznam odborné literatury
1) Spousta, M., Phys. Lett. B 767 (2017) 10-15 a články uvedené v úvodu tohoto článku.
2) Faccioli, P et al., Eur. Phys.J. C78 (2018) no.3, 268
3) CMS Collaboration, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 269
4) ATLAS Collaboration, Eur. Phys. J. C 78 (2018) 171
Předběžná náplň práce
Produkce charmonií (tedy mezonů složených z c a anti-c kvarku) v proton-protonových a těžko-iontových srážkách není v současné době uspokojivě popsána. Ve srážkách těžkých iontů je pozorováno silné potlačení produkce charmonií vzhledem k proton-protonovým srážkám. Toto potlačení přetrvává až do vysokých příčných hybností (~50 GeV). Studium potlačení produkce charmonií nám může pomoci upřesnit prostoročasové škály formování charmonií a prohloubit znalosti o vlastnostech horké a husté jaderné hmoty vznikající ve srážkách těžkých iontů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Charmonia production in both proton-proton and heavy-ion collisions is not fully understood. A large suppression of charmonia production is observed in
heavy ion collisions when compared to proton-proton collisions. This suppression persists up to large transverse momenta (~50 GeV). Study of suppression of charmonia production may improve the knowledge of the space-time scales of the formation of charmonia as well as the knowledge of the properties of hot and dense matter created in heavy ion collisions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK