Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro analýza interakcí proteinového komplexu Arp2/3 s dalšími proteinovými složkami cytoskeletu
Název práce v češtině: In vitro analýza interakcí proteinového komplexu Arp2/3 s dalšími proteinovými složkami cytoskeletu
Název v anglickém jazyce: In vitroanalysis of Arp2/3 protein complex interactions with other protein cytoskeletal structures
Klíčová slova: komplex Arp2/3, rostlinná buňka, aktinový cytoskelet, analýza in vitro, gelová filtrace
Klíčová slova anglicky: Arp2/3 complex, plant cell, actin cytoskeleton, in vitro assay, gel filtration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je analyzovat sestavování evolučně konzervovaného proteinového komplexu Arp2/3 in vitro. Práce je založena na probíhajících experimentech laboratoře, ve kterých jsou produkovány rekombinantní podjednotky komplexu a je studováno sestavování komplexu in vitro. V projektu budou využívány purifikované rekombinantní proteiny. Bude zjišťována interakce s in vitro polymerovanými mikrotubuly a aktinovým cytoskeletem, a výsledky budou vyhodnocovány pomocí obrazové analýzy. Potvrzení pozorovaných interakcí bude prováděno pomocí biochemických metod (gelová filtrace, SDS a nativní elektroforéza).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK