Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj metod pro elektrochemické stanovení látek významných z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí
Název práce v češtině: Vývoj metod pro elektrochemické stanovení látek významných z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Development of methods for the electrochemical determination of compounds relevant for health protection and environment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů, potravinářských aditiv či léčiv) pomocí elektrochemickách metod (amperometrie nebo voltametrie) s využitím moderních elektrodových materiálů (diamant, amalgam, uhlíkové pasty atd.). Projekt bude realizován v rámci elektroanalytického týmu na Katedře analytické chemie, který garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové či doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK