Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv různých parametrů kurzu první pomoci na kvalitu prováděné resuscitace
Název práce v češtině: Vliv různých parametrů kurzu první pomoci na kvalitu prováděné resuscitace
Název v anglickém jazyce: The influence of various first-aid course parameters on quality of CPR providing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Zásady pro vypracování
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
Předběžná náplň práce
Cílem práce by bylo porovnat kvalitu prováděné resuscitace u absolventů různých typů kurzů první pomoci. Sledovanými probandy by byli studenti základních kurzů první pomoci, které jsou na Katedře učitelství vyučovány. Porovnat by tak bylo možné základní kurz „pravidelný“ (studenti dochází každý týden na cvičení v rozsahu 3 hodiny), kurz „blokový“ (dva víkendy) a „terénní“ (kurz mimo Prahu, celkem 4 po sobě jdoucí dny). Naše mnohaleté zkušenosti s výukou kurzů naznačují, že rozdíly v poskytované první pomoci jsou u těchto typů kurzů velmi rozdílné, dosud však nebyl proveden plnohodnotný výzkum.
Pro vyhodnocování by byl využit elektronický resuscitační model Resusci Anne, který má pracovní skupina První pomoc na PřF UK k dispozici. Tento model je schopný v reálném čase monitorovat a uložit k následnému zpracování velké množství parametrů z poskytované resuscitace (celková účinnost resuscitace, hloubka stlačování, frekvence, objem vdechovaného vzduchu apod.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK