Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv věku žáků na kvalitu prováděné resuscitace
Název práce v češtině: Vliv věku žáků na kvalitu prováděné resuscitace
Název v anglickém jazyce: The influence of pupil’s age on quality of CPR providing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Zásady pro vypracování
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
Předběžná náplň práce
Cílem práce by bylo porovnat kvalitu prováděné resuscitace u různých věkových skupin žáků základní školy (předběžně např. 6.-9. třída jednotlivě). Pro vyhodnocování by byl využit elektronický resuscitační model Resusci Anne, který má pracovní skupina První pomoc na PřF UK k dispozici. Tento model je schopný v reálném čase monitorovat a uložit k následnému zpracování velké množství parametrů z poskytované resuscitace (celková účinnost resuscitace, hloubka stlačování, frekvence, objem vdechovaného vzduchu apod.). Cílem by bylo odhalit (pokud to bude možné), ve které věkové skupině jsou žáci schopni provádět kvalitní resuscitaci dospělého člověka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK