Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělá světlosběrná anténa založená na agregaci bakteriochlorofylu c s vybranými pigmenty
Název práce v češtině: Umělá světlosběrná anténa založená na agregaci bakteriochlorofylu c s vybranými pigmenty
Název v anglickém jazyce: Artificial light-harvesting antenna based on an aggregation of bacteriochlorophyll c with selected pigments
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2018
Datum zadání: 29.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2018
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Studium agregace a vlastností připravených komplexů
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
2. Amesz J, Hoff AJ (eds.): Biophysical Techniques in Photosynthesis (1996) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
3. Lakowicz JR: Principles of Fluorescence Spectroscopy (2006) Springer, New York
4. Grimm B, Porra RJ, Rüdiger W, Scheer H (eds.) Chlorophylls and Bacteriochlorophylls Biochemistry, Biophysics, Functions and Applications (2006) Springer
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Světlosběrné systémy zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomy, jsou výjimečné zejména svojí velikostí a také faktem, že jejich vnitřní uspořádání je důsledkem samoorganizace a nikoli vazby na protein. Tisíce bakteriochlorofylových molekul se díky své unikátní chemické struktuře samovolně organizují do agregátů se zajímavými vlastnostmi. Komplexy s velmi podobnými vlastnostmi mohou být připraveny také uměle a představují perspektivní systémy pro umělou fotosyntézu a molekulární elektroniku.

Tato práce je zaměřena na přípravu s bakteriochlorofylových agregátů s příměsí molekul rozšiřujících absorpční spektrum výsledné antény o zelenou a žlutou část spektra, kde bakteriochlorofylové molekuly neabsorbují. Jednou z těchto molekul bude beta-karoten, o kterém již je známo, že je schopný s bakteriochlorofyly agregovat a absorbovanou energii na ně přenášet. Cílem této práce je získat nové informace o takto připravené anténě pomocí metod, které doposud použity nebyly. Kromě určení účinnosti přenosu excitační energie z beta-karotenu na bakteriochlorofylové agregáty pomocí fluorescenčních excitačních spekter a dynamiky procesu pomocí dvoudimenzionální koherentní spektroskopie se chceme zaměřit na studium organizace agregátů pomocí mikroskopie atomárních sil. V plánu je také studium zhášení tripletních stavů bakteriochlorofylových agregátů karotenoidy a kombinace beta-karotenu s dalšími pigmenty, např. biliny ze sinic. Součástí práce bude také izolace bakteriochlorofylu c ze zelených sirných bakterií pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Artificial light-harvesting antenna based on a co-aggregation of bacteriochlorophyll c with selected pigments
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK