Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiplatformní implementace WPF
Název práce v češtině: Multiplatformní implementace WPF
Název v anglickém jazyce: Cross-platform WPF implementation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2018
Datum zadání: 08.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2018
Zásady pro vypracování
WPF je framework pro tvorbu uživatelských rozhraní, který je díky svým funkcím a prezenci na všech současných vydáních operačního systému Microsoft Windows velice populární. Vhodný je jak pro tvorbu podnikového, tak multimediálního, ale i herního uživatelského rozhraní. Dostupnost je ovšem vázána na platformu Windows.
Cílem této práce je rozšíření existující práce "MonoGame knihovna pro tvorbu GUI ve stylu WPF", a to především o abstrakci v klíčových oblastech tak, aby bylo možné tuto knihovnu provozovat na různých platformách. Konkrétně bude práce ve finále obsahovat implementaci pro platformy MonoGame a SkiaSharp pod Xamarin Forms. Dále bude knihovna rozšířena o možnost deklarování uživatelského rozhraní pomocí XAML, animace, transformace a styly. Součástí práce budou také zlepšení v oblasti podpory ovládacích prvků. Důrazem práce by mělo být následování obecně známého WPF API jak jen to bude možné.
Seznam odborné literatury
Nathan, Adam. WPF 4 Unleashed. Indianapolis, Ind.: Sams, 2010, ISBN 9780672331190

Reed, Aaron. Learning XNA 4.0. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010, ISBN 9781449394622
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK