Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhalování citačních nekonzistencí v online bibliografických databázích
Název práce v češtině: Odhalování citačních nekonzistencí v online bibliografických databázích
Název v anglickém jazyce: Discovering citation inconsistencies in online bibliographic databases
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Citace publikací vědce jsou jedním z nejdůležitějším formálních ukazatelů jeho vědecké výkonnosti a kvality. Publikace vědecké komunity, kde vědecké práce jednoho týmu citují práce jiných týmů se indexují na různých bibliografických databázích, z nichž nejdůležitější jsou Thomson Web of Science (WoS), SCOPUS a Google Scholar. Přestože indexace publikací a vzájemných citací v těchto databázích je automatizovaná, díky ne vždy dokonalému zpracování publikací dochází k nekonzistencím, kdy databáze zaindexuje citující i citovaný dokument, ale již nezaindexuje citaci. Důsledek je falešně nižší počet citací zobrazovaný v profilu autora, a z toho další vyplývající důsledky, jako nižší H-index, apod. Cílem bakalářské práce je implementace aplikace, která pro daného autora v bibliografické databázi WoS a/nebo SCOPUS prověří konzistenci autorových citací, chybějící citace bude agregovat do protokolu a ten připraví k odeslání (případně automaticky odešle) adminovi příslušné databáze. Platforma Windows, programovací jazyk libovolný. Aplikace může mít podobu klasického desktop klienta, či serverové služby. Zadání lze individuálně upravit.
Seznam odborné literatury
www.webofknowledge.com
www.scopus.com
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK