Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procedural building reconstruction from building outlines
Název práce v češtině: Procedurální rekonstrukce budov z půdorysů
Název v anglickém jazyce: Procedural building reconstruction from building outlines
Klíčová slova: Procedurální modelování, syntéza textur, architektura, algoritmus bez gramatik
Klíčová slova anglicky: Procedural modeling, texture synthesis, architecture, grammar-free algorithm
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kahoun
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2018
Datum zadání: 21.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: RNDr. Jan Beneš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to implement an application for automatic creation of building geometry from GIS data, e.g., building outlines (floor plans). The program should obtain building outline, user parameters, e.g., height, roof type, etc., and create a plausible 3D model of the building geometry bound by the building outline and input parameters. Produced models should be usable for vast urban areas visualizations such as flight simulation etc. Therefore the models should contain plausible facade and roof texturing and should be optimized for low polygon count and minimal GPU context switching.

The application should output the generated models in some known 3D format and should also contain simple 3D model viewer to let the users inspect the results and tweak the input parameters. The source code has to be well commented and supplemented with detailed user and programmer's documentation.
Seznam odborné literatury
[1] Ebert, D. et al. "Texturing and Modeling: A Procedural Approach." 3rd edition, 2002.

[2] Smelik, R. M., et al. "A survey on procedural modelling for virtual worlds." Computer Graphics Forum. Vol. 33. No. 6. 2014.

[3] Hughes, J. F., et al. "Computer graphics: principles and practice." 3rd edition, Addison-Wesley Professional, 2013

[4] Eppstein, D., Erickson, J. "Raising roofs, crashing cycles, and playing pool: applications of a data structure for finding pairwise interactions" SGC, 1998

[5] Ilcik, M., et al. "Layer-Based Procedural Design of Facades" Computer Graphics Forum. Vol. 33. No. 2. 2015.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK