Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické a sportovní faktory ovlivňující návštěvnost hokejových stadionů ve vybraných zemích Evropy
Název práce v češtině: Geografické a sportovní faktory ovlivňující návštěvnost hokejových stadionů ve vybraných zemích Evropy
Název v anglickém jazyce: Geographical and sport´s factors affecting hockey arenas attendance in selected European countries
Klíčová slova: lední hokej, geografické a sportovní faktory, hokejové stadiony, návštěvnost, země Evropy
Klíčová slova anglicky: ice hockey, geographical and sport´s factors, hockey arenas, attendance, European countries
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2017
Datum zadání: 20.12.2017
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza geografických a sportovních, jež ovlivňují či mohou ovlivňovat návštěvnost hokejových stadionů.
Jedná se o populační velikost měst, výskyt sportovních nik, velikost členské základy, tradice (délka fungování klubu), úspěšnost (počty titulů), líheň slavných hráčů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The key goal is to find out the importance of factors influencing the attendance of ice hockey matches within major European ice hockey leagues.
The analysis determines the importance and influence of factors that can influence the attendance of hockey matches. These are the population size of cities, the occurrence of sporting niches, the size of membership, the tradition (length of club operation), success rate (number of titles), the craddle of famous players.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK