Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Migrace Chanů (Číňanů) do Sin-ťiangu a její dopady na regionální sociálně ekonomickou diferenciaci autonomní oblasti
Název práce v češtině: Migrace Chanů (Číňanů) do Sin-ťiangu a její dopady na regionální sociálně ekonomickou diferenciaci autonomní oblasti
Název v anglickém jazyce: Migration of Hans (Chinese) into Xinjiang and its impact on regional socio-economic differentiation of the autonomous region
Klíčová slova: migrace Číňanů, Sin-tiang (Xinjiang), dopady, regionální sociálně ekonomické rozdíly
Klíčová slova anglicky: Han migration, Xinjiang, impact, regional socio-economic inequality
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2017
Datum zadání: 17.01.2018
Předběžná náplň práce
Analýza vývoje a dopadů migrace Hanů do Ujgurské AO Sin-tiang s cílem zjistit jaké, regionálně diferencované dopady má migrace Číňanů na etnickou a sociálně ekonomickou strukturu autonomní oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of the development and impacts of Han's migration into the Uyghur AO Xinjiang in order to find out what the regionally differentiated impact Han's migration has on the ethnic and socio-economic structure of the autonomous region.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK