Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný pohled na Crohnovu chorobu
Název práce v češtině: Současný pohled na Crohnovu chorobu
Název v anglickém jazyce: Current view on Crohn's disease
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 18.12.2017
Předběžná náplň práce
Crohnova choroba je chronický nespecifický zánět trávicí trubice, při kterém může být postižena jakákoliv část soustavy od jícnu až po konečník. Tato nemoc je poměrně vzácná, nejčastěji se manifestuje u mladých lidí ve věku mezi dvacátým až třicátým rokem a zatím není známá definitivní léčba ani účinná prevence, a proto má tato choroba velký dopad na život pacienta. Tato bakalářská práce se bude zabývat charakteristikou choroby se zvláštním zaměřením na kvalitu života pacienta a dále se bude věnovat možnostem léčby z oblasti farmakologické, nutriční i chirurgické terapie nebo biologické léčby. Také bude sledovat nejnovější poznatky o nemoci a pokroky v hledání zdárného způsobu terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Crohn's disease is a chronic non-specific inflammation of the gastrointestinal tract, where any part of the system can be affected from the esophagus to the rectum.This disease is relatively rare, most commonly manifesting in young people between the ages of 20 and 30. Definitive treatment and prevention are not yet known and therefore the disease has a great effect on quality of the life of the patient. This bachelor thesis deals with the characteristic of the disease with a special focus on the quality of life of the patient and will also deal with the possibilities of treatment in the field of pharmacological, nutritional and surgical therapy or biological treatment. It will also follow the latest findings on illness and progress in seeking a successful therapy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK