Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy
Název práce v češtině: Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy
Název v anglickém jazyce: New alloys of uranium compounds and their phase diagrams
Klíčová slova: magnetismus, slitina, fázový diagram
Klíčová slova anglicky: magnetism, alloy, phase diagram
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) studium literatury a příprava rešerše
2) syntéza vybraných sloučenin ve formě polykrystalu
3) analýza připravených materiálů, prášková rentgenová difrakce, difrakce na monokrystalu, EDX analýza
4) měření magnetických a termodynamických vlastností, měření magnetizací, specifických tepel, elektrického odporu
Seznam odborné literatury
Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, New York : Brooks / Cole, c1976
Úvod do fyziky pevných látek / Charles Kittel, Praha, Academia, 1985
Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell, Oxford : Oxford University Press, c2001
Elektronické odborné časopisy
Předběžná náplň práce
Jednou ze skupin intenzivně zkoumaných materiálů jsou intermetalické sloučeniny na bázi uranu. Jejich pseudoternarni slitiny často vykazují nepředvídatelné magnetické fázové diagramy s neobvyklými elektronovými stavy. Předmětem práce bude sofistikovaná příprava nových slitin materiálů a studium jejich fázových diagramů, pro jejichž přípravu je na školícím pracovišti kvalitní zázemí (Materials Growth and Characterization Laboratory, mgml.eu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK